Tillbyggnad av enfamiljshus i Åby

I uppdraget ingick alla typer av snickeriarbeten, målning, uppförande av kök, läggning av trägolv och klinkergolv, el- och VVS installationer.

OBS! Detta är en utfyllnadstext, vi behöver lägga in en korrekt, kort beskrivning av projektet.

Bildgalleri